Tjänster

Vi hjälper dig genom hela processen

Vi hjälper dig med hela processen när du behöver sanera din fastighet från hälsofarlig asbest. Från provtagning till sanering. Här är de tjänster vi tillhandahåller:

Asbestsanering

Vi sanerar asbest enligt Arbetsmiljöverkets noggrant framtagna regler. Vi spärrar av det aktuella området och sätter upp säkerhets- och luftslussar. Slussens undertryck gör att det inte sprids några fibrer till intilliggande byggnader. Vi använder särskilda skyddskläder, med så kallade P3-filter på masker, dammsugare och luftrenare. Allt dammsugs och våttorkas noga innan vi lämnar saneringszonen för efterventilation. Allt avfall hanteras säkert och transporteras sedan för deponering.

Övrig sanering

Vid sidan av asbest så utför vi även PCB-sanering, marksanering, social sanering, fasadtvätt och luktsanering. 

 


Vi utför även dessa tjänster:

  • Byggservice

  • Rivning

  • Håltagning

  • Betongsågning

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om våra tjänster!

Dags för renovering? Vi sanerar ditt hus från asbest!