Asbestsanering Stockholm

Vi asbestsanerar för din hälsas skull | 0706-12 12 70

Tjänster

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN

Vi hjälper dig med hela processen när du behöver sanera din fastighet från hälsofarlig asbest. Från provtagning till sanering. Här är de tjänster vi tillhandahåller:

Asbestsanering

Vi sanerar asbest enligt Arbetsmiljöverkets noggrant framtagna regler. Vi spärrar av det aktuella området och sätter upp säkerhets- och luftslussar. Slussens undertryck gör att det inte sprids några fibrer till intilliggande byggnader. Vi använder särskilda skyddskläder, med så kallade P3-filter på masker, dammsugare och luftrenare. Allt dammsugs och våttorkas noga innan vi lämnar saneringszonen för efterventilation. Allt avfall hanteras säkert och transporteras sedan för deponering.

Övrig sanering

Vid sidan av asbest så utför vi även PCB-sanering, marksanering, social sanering, fasadtvätt och luktsanering. 

 

Konsulttjänster

Vi utför även besiktningar av fastigheter, miljöinventering och projektledning. 

 

Vi utför även dessa tjänster:

  • Brandtätning 

  • Rivning

  • Fogning

  • Plåt, byggnationer och monteringar

  • Isolering

Vid sidan av dessa tjänster utför vi även arbeten som inte är angivna här – helt efter dina önskemål.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om våra tjänster!

Dags för renovering? Vi sanerar ditt hus från asbest!