Rivning Stockholm

Din rivningsfirma i Stockholm

Välkommen till dina experter på rivning i Stockholm! Om du letar efter en professionell och flexibel rivningsfirma som kan ta sig an ditt uppdrag, stort som litet, har du hittat rätt. Vi på Svexa Solutions AB erbjuder säker och effektiv rivning av ditt hus. Vi erbjuder också kvalitativ asbestsanering, håltagning och betongsågning.

Har du behov av någon av dessa tjänster? Tveka inte att kontakta oss.


Processen att riva ett hus

Planering: Innan några fysiska arbeten påbörjas genomförs en noggrann besiktning av fastigheten. Vi kartlägger byggnadens struktur, material och eventuella riskområden. En skräddarsydd rivningsplan skapas därefter baserat på denna besiktning, vilken säkerställer att arbetet sker effektivt och säkert. Dessutom hjälper vi er att ansöka om rivningslov.

Säkerhetsåtgärder: Säkerheten är vår högsta prioritet. Alla nödvändiga säkerhetsåtgärder, som att sätta upp skyddsmateriel runt området och se till att alla inblandade är korrekt utrustade, genomförs. Vi ser även till att närliggande strukturer och vegetation skyddas från skador.

Själva rivningen: Med hjälp av rätt utrustning och våra erfarna hantverkare, påbörjas den faktiska rivningsprocessen. Vi ser till att alla material bryts ner metodiskt, från tak till grund, med ständig uppmärksamhet på säkerhet och precision. Miljöfarligt material tas självklart bort först.

Avfallshantering: Efter rivningen är slutförd ser vi till att allt skräp och avfall transporteras bort från platsen. Vi återvinner så mycket material som möjligt och ser till att resten hanteras på ett miljövänligt sätt.

Genom att följa dessa steg noggrant garanterar vi att varje rivningsprojekt vi tar oss an hanteras med största omsorg och professionalism.

Säker och miljövänlig rivning

Vi använder en dammfri rivningsteknik för att minimera luftföroreningar och skydda både personal och omgivning. Efter själva rivningen prioriterar vi noggrann sortering av avfall för att säkerställa återvinning av återanvändbara material. Det som inte kan återvinnas hanteras med försiktighet och på möjligast miljövänligaste sätt.

Vi erbjuder också sanering av asbest, PSC och andra hälsovådliga föroreningar som kan förekomma i byggnader. Allt för en säker tillvaro i ditt hem.

Kombinationen av kompetenta hantverkare och rätt utrustning medför ett brett utbud av tjänster. Oavsett ditt behov tillhandahåller vi kundorienterad service och ett gott resultat.

Dina experter på rivning i Stockholm

Att riva ett hus är inte alltid så enkelt som det låter, det är en flerstegsprocess. Görs det inte på rätt sätt kan konsekvenserna bli ödesdigra. Med oss på Svexa Solutions AB kan du vara säker. Kontakta oss för en trygg och kvalitativt utförd rivning.

Vi är medlemmar i de viktigaste organisationerna inom vår bransch:

  • Sveriges Byggindustrier
  • Riv- och saneringsentreprenörerna

Vi håller oss ständigt uppdaterade inom branschstandarder, teknisk och materialmässig utveckling, regelverk och bestämmelser, myndighetsdekret och olika rekommendationer från organisationer.

Kontakta oss för en dammfri, säker rivning