Asbestsanering Stockholm

Vi asbestsanerar för din hälsas skull | 0706-12 12 70

Om oss

OM FÖRETAGET

Svensk Kvalitetssanering AB`s mål är att vara Sveriges bästa sanerare av asbest och andra miljö- och hälsofarliga ämnen. Alla våra medarbetare är utbildade och certifierade inom alla områden gällande sanering av fastigheter. Våra medarbetare är kunniga, ambitiösa och servicemedvetna - och har alltid kunden i fokus.

Vi har stor erfarenhet och kunskap när det handlar om sanering av olika farliga ämnen. Vi samarbetar med ett flertal olika företag inom byggbranschen, i vårt nätverk finns bland annat snickare, plattsättare, mattläggare, ventilation m.fl.

 

Kundens bästa alltid i fokus för oss

För oss är alltid kundens bästa i fokus. Innovativt tänkande och nya idéer är också centrala för vår verksamhet. Målet är att arbeta snabbt utan att på något sätt äventyra den så viktiga säkerheten. Vi arbetar enligt de regler för branschen som fastslagits av Arbetsmiljöverket.

Våra medarbetar utbildas kontinuerligt för att kompetensen ska höjas. Vi lär oss alltid något nytt och vill bli ännu bättre på det vi gör. Vi arbetar med miljön i fokus, både på kort och lång sikt.

Vi har kompetens och certifiering för BAS-P/U, säkra lyft, heta arbeten arbete på mobila plattformar etc. 

Vi är medlemmar i de viktigaste organisationerna inom vår bransch:

  • Sveriges Byggindustrier
  • Riv- och saneringsentreprenörerna

Dessutom är vi certifierade av Sellhica.

Vi håller oss ständigt uppdaterade inom branschstandarder, teknisk och materialmässig utveckling, regelverk och bestämmelser, myndighetsdekret och olika rekommendationer från organisationer.

 

Dags för renovering? Vi sanerar din fastighet från asbest!