Asbestsanering

Vad är asbest?

Asbest är egentligen ett samlingsnamn för sex olika mineraler, som ofta delas in i brun, blå och vit asbest.

Materialet är på många sätt en mycket bra produkt, med många användningsområden inom bygg och renovering. Problemet, och faran, med materialet är när materialets små, små fibrer frigörs i luften vid exempelvis rivning eller brand. Fibrerna är extremt små och tunna och kan flyga runt i luften i flera dygn innan de till slut lägger sig på marken.

Inandning av asbest i längre perioder leder till risk att skada lungorna. Asbest i lungorna kan leda till andningssvårigheter och i allra värsta fall cancer. Asbest måste saneras omgående, annars sprids det snabbt i fasigheten genom luftens strömmar och via ventilationen.

Byggarbetare i riskzonen

Det är främst personer som arbetar inom byggbranschen som riskerar att utsättas för det farliga asbestdammet när man river eller på något annat sätt kommer nära ämnen som innehåller asbest. Men även hemmafixare kan drabbas, så det är starkt rekommenderat att anlita en professionell sanerare om man har problem med asbest i en fastighet.

Asbest är ett samlingsnamn på ett antal mineraler som finns i naturen. Den vanligaste sorten är krysolit (vit asbest), men det finns även brun och blå asbest. Den sistnämnda är den hälsofarligaste varianten, men användes inte lika frekvent som den vita under materialets "storhetstid". 

sanering

Värdefulla tekniska egenskaper

Materialet har en del mycket värdefulla tekniska egenskaper som gjort att det använts vid byggen under en lång tid, allra främst under perioden 1940-1970. Asbest har hög mekanisk hållfasthet och smidighet, tål höga temperaturer väldigt väl och fungerar dessutom mycket bra som isolering, både när det gäller ljud och värme. Det har även mycket hög tålighet mot kemikalier.

Asbestfibrerna är mycket farliga att andas in och kan orsaka allvarliga lungsjukdomar, i värsta fall cancer. Varje år dör ett hundratal svenskar i den vanligaste cancerformen som orsakas av asbestfibrer, mesoteliom. Misstänker du att du har asbest i något av din fastighets material, tveka inte att kontakta oss. Det är inget material som lekmän bör handskas med.

Asbest är förbjudet sedan länge

Nyinstallation av asbest eller material med halter av asbest är förbjudet sedan länge. Men det finns kvar i äldre byggnader och utgör en risk för personer som utför renoveringar och ombyggnationer. Bland annat VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare och takläggare löper störst risk att utsättas för detta farliga material. Städpersonal och fastighetsskötare kan också vara i riskzonen.

För att känna till om det finns material i ett visst material i en gammal byggnad så är det nödvändigt med provtagningar. Vi kan hjälpa dig med det, läs mer om provtagning här. Är du det minsta osäker, kontakta oss så kan vi hjälpa dig med hela processen från provtagning till sanering. Det är ingen bra idé att ta några chanser när det gäller asbest.

Vi arbetar enligt Arbetsmiljöverkets regler

Vi arbetar självklart enligt Arbetsmiljöverkets regler och föreskrifter om asbest. Vi vet vilka skyddsåtgärder som ska vidtas, använder rätt utrustning och har all nödvändig utbildning och erfarenhet som behövs för en korrekt Asbestsanering.

Dags för renovering? Vi sanerar ditt hus från asbest!