Snabb och effektiv sanering

Säkerhet - Effektivitet - Hållbarhet

Snabb och effektiv sanering

Säkerhet - Effektivitet - Hållbarhet

Vi tar bort asbest i din fastighet

Bor du i ett gammalt hus och misstänker att det finns asbest i konstruktionen? Eller äger du en hyresfastighet, industrilokal eller liknande byggnad som behöver asbestsaneras? Är du mån om din hälsa och orolig för att det farliga ämnet finns i ditt hem?

Kontakta då ossvi arbetar med asbestsanering i Stockholm med omnejd. Vi har kompetensen och erfarenheten som kan göra din fastighet fri från det cancerframkallande ämnet, som trots att det är förbjudet sedan länge fortfarande finns i många svenska byggnader.

Asbestsanering är ett av våra mest angelägna verksamhetsområden. Damm från asbest får absolut inte spridas bland människor då det aldrig lämnar kroppen och kan orsaka långvarigt lidande.

Vi har alla tillstånd för asbestsanering

För att inte utsätta våra kunder för några risker så har vi spetskompetens, bästa möjliga utrustning och specialutbildade medarbetare. Alla våra asbestsanerare har högsta möjliga utbildning. Detta ger kompetens för alla typer av asbestsanering. Vi innehar tillstånd från Arbetsmiljöverket och följer alltid kvalitetssäkerhetsprogrammet SANKVAL-PRO när vi genomför arbetet.

Att ha rätt tillstånd är mycket viktigt, utförs saneringar utan tillstånd kan det leda till höga sanktionsavgifter för både utförare och beställare. Anlitar man en firma utan tillstånd riskerar arbetet dessutom att utföras felaktigt, vilket kan utgöra en hälsorisk. Vänd dig istället till oss för certifierad asbestsanering i Stockholm, vi har alla relevanta tillstånd.

Vi hjälper såväl företag som  privathushåll i Stockholm med asbestsanering. Dessutom sanerar vi av bland annat PCB, mögel, lukt med mera. Anlita oss för effektiv sanering! Vår långa erfarenhet garanterar  en snabb, personlig och kvalitativ service. 

asbestsanering stockholm golv

Rutinerade på asbestsanering i Stockholm

Vi hjälper dig med hela processen när du misstänker att du har asbest i huset:

 • Tillståndsansökan
 • Miljöinventering
 • Provtagning
 • Asbestsanering inkl. transport och deponi.

Våra anställda är alla välutbildade, kunniga, säkerhetsmedvetna och erfarna asbestsanerare.

Kommunikationen är en viktig faktor för att vi ska kunna arbeta på ett säkert sätt och ge så bra service som möjligt, därför ser vi till att hålla kontakten med dig som kund löpande under processens gång om eventuella frågor eller förändringar i arbetsplanen skulle dyka upp..

Stränga regler för asbestsanering

Hur går det då till när vi utför en asbestsanering i Stockholm? Arbetsmiljöverket har stränga regler för hur processen ska gå till, och vi följer givetvis regelverket till punkt och pricka. En professionell asbestsanering inleds alltid med att området spärras av, eftersom asbestfibrer i luften är mycket hälsofarliga. Säkerhets- och luftslussar sätts därefter upp. I slussen skapas ett undertryck som är avsett för att hindra de små asbestfibrerna att ta sig in i andra angränsande och näraliggande lokaler.

Våra rutinerade och säkerhetsmedvetna asbestsanerare använder specialframtagna skyddskläder och dessutom masker med ett så kallat P3-filter. P3 är det effektivaste partikelfiltret och skiljer av mer än 99,7 procent av de damm-och asbestpartiklar som flyger runt i luften. Även vår saneringsutrustning, dammsugare och luftrenare, har dessa mycket effektiva och säkra filter.

Noggrann rengöring

När rivningen är avslutad och vi lämnar saneringszonen för efterventilering så är alla ytor samt all utrustning både dammsugna och våttorkade. Vi våttorkar även våra dammsugare och byter självklart ut filtret. Avfall hanteras med försiktighet och enligt rutiner för att ingen asbest ska spridas. Avfallet transporteras sedan på ett säkert sätt till deponering. 

asbestsanering

Vanligt med asbest på 50-, 60- och 70-talet

Var hittar man då oftast asbest? Vanligast finns det hälsofarliga ämnet, som tidigare var mycket vanligt på grund av sin tålighet, eldsäkerhet och flexibilitet, i äldre hus som uppfördes eller renoverades innan olika typer av asbest förbjöds mellan 1976 och 1982.  Speciellt på 50-, 60 och 70-talen användes asbest väldigt ofta i byggbranschen.

Ska du renovera eller köpa en fastighet och behöver veta om du behöver sätta av pengar för en asbestsanering, så kan det vara bra att veta var i ett hus det kan finnas asbest. Vi kan hjälpa dig med både miljöinventering och provtagning. Här kan du läsa mer om dessa tjänster.

Asbest är vanligt förekommande bland annat i dessa material:

 • Armerad plast.

 • Svartlim som ofta finns mellan betong och golvmatta.

 • Eternitplattor på husväggar och fasader.

 • Asbest är vanligt i frånluftskanaler i eternit från främst 40- och 50-talet.

 • I de eternitplattor som förr ofta brukades som brandskydd i tak, källare och garage.

 • I murbruk och isoleringsmaterial.

 • I badrummet och köket kan det finnas i kakelfix och kakelfog.

 • I äldre typer av golvplattor och andra golvmaterial.

Mycket hälsofarliga partiklar

Asbest kan finnas lite överallt i ett äldre hus. Partiklarna är små och stannar i luften länge och dessutom mycket hälsofarliga.

Misstänker du har asbest i din fastighet? Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig med varje steg i asbestsaneringen, från miljöinventering till deponering av det farliga materialet. Här kan du läsa mer om asbestsanering.

Välkommen att kontakta oss  – vi kan hjälpa dig med en asbestsanering i Stockholm.

Dags för renovering? Vi sanerar ditt hus från asbest!